Smertehelvete

Bilete: Gravplassen ved Haukeland universitetssjukehus Påskebodskapen får meg til å tenkje gong etter gong. Påske etter påske. Det dukkar alltid opp nye ting å filosofere over. Denne gongen var det “kalken”.  Ein kalk er det begeret som blir brukt til vinen under nattverden. Samstundes ba Jesus i Getsemane om at kalken måtte bli tatt frå […]

Lat oss be!

Foto: Maria Leite Kallevik Lat oss stå saman som eitt menneske. Som ender som flyg til varmare strok. Lat oss berre gjere det. Lat oss be:For  dei som styrer landet, om at dei må få sove om nettene og at dei må kjenne at dei har folket i ryggen. For reingjeringspersonale For anestesilegar og anestesisjukepleiarar, […]