Kamelen i rommet

KrF skulle i utgangspunktet gjere eit retningsval og ikkje eit personval. Men, blei det slik? I praksis har kanskje KrF heller gjort eit val mellom to statsministerkandidatar? Det har truleg  ikkje vore like lett for alle å følje Hareide når Støre ville bli svaret. Utanriksminister – ja, helseminister – nei, statsminister – tja. Det er […]

Mitt parti

Forkorta versjon i Bergens Tidene: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/ej8jy/Skulle-onske-partiet-mitt-fanst Mitt parti brukar ikkje kostbar tid på å diskutere kva som er kristne verdiar. Dei viser det i praksis. Dei lovar ikkje noko dei ikkje kan halde, men snakkar om kva dei ynskjer å jobbe for å oppnå. Noko anna er løgn og bedrag. Dei slikkar ikkje nokon på ryggen […]

%d bloggers like this: