Heggen som sto i fjor

Hegg mai 2019

Foto: Øygunn L. Kallevik 10. mai 2019 Ein hegg er ikkje som andre tre. Gå inn i treets intimsone og alle sorger er gløymde.Ei himmelsk, bedøvande luftboble.Du må bli der.Du kan ikkje ta med deg eit grein. Slike enorm dufter treng fridom for å virke.Elles blir den påtrengjande og irriterande.All lukke kan ikkje fangast å kontrollerast. […]

%d bloggers like this: